PL | EN | RU
6.2

Jak aktualizować Wentyle?

Jeśli nowości w Wentylach z Aktualności na naszej stronie albo z naszych mailingów Państwa zainteresują to należy:

  • Pobrać  z naszej strony bezpłatną aktualną wersję Wentyle 6.2 (bez względu na to czy macie Państwo u siebie bezpłatną czy płatną wersję programu).
  • Następnie instalujemy pobrany program jak byśmy instalowali Wentyle pierwszy raz (nie usuwając wersji poprzedniej), można dodatkowo zastosować porady z poniższego postu "MNU nie działa..."

 Aktualizują się wtedy wszelkie poprawki dokonane w aplikacji, menu, biblioteki producenckie itp.


Aktualizacja samych plików

Wykonaj tylko pierwszą część instalacji czyli:

Pobierz aktualny program z zakładki "Pobierz program" i rozpakuj go.


Następnie uruchom Setup.exe

po zakończeniu działanie Setup.exe aktualizacja plików jest dokonana.

---------

Alternatywnie, zamiast uruchamiać Setup.exe można zrobić instalację ręczną plików:

1.Wszystkie pliki z katalogu SUPPORT należy przenieść do podkatalogu SUPPORT AutoCADa (jeśli instalujemy na AutoCADzie) lub do katalogu głównego ZwCADa+/BricsCADa/GstarCADa (jeśli instalujemy na ZwCADzie+/BricsCADzie/GstarCAdzie) pokrywając ewentualnie tam istniejące.


2.Katalog WENTYLE001 należy przenieść na dysk C:\ komputera do katalogu głównego,

pokrywając ewentualnie tam istniejący.

ścieżka dostępu do niego będzie wtedy wyglądać następująco C:\WENTYLE001.


MNU nie działa przy instalacji programu.

Jeśli przy instalacji Wentyli wystąpią problemy, np. po rozkazie MNU pokazują się reklamy ale nie ładują się paski ikon dobrze jest wykonać dodatkowo poniższe czynności:

---------

W Windowsach musi być czcionka Arial Unicode MS, jeśli jej brak, można pobrać np.od nas:

https://tomicad.pl/producenci/ARIALUNI.TTF

i doinstalować Windowsom.

----------

Na czas instalacji Wentyli dobrze jest ściągnąć “Zmień Ustawienia Kontroli Konta Użytkownika” na minimum w Panelu sterowania Windows 7,8,10 (w Viście wyłączyć).

----------

Powinno się wejść do CADa w ten sposób jeśli to możliwe, 

że naciskamy prawym klawiszem ikonkę CADa i wybieramy "Uruchom jako administrator" 

i potem wykonujemy normalne czynności instalacyjne _appload Wentyle.lsp  oraz MNU.

----------


Program zgłasza obiekty o tym samym numerze i różnych danych. Czy można zrobić wówczas zestawienie?

Robimy wówczas renumerację instalacji wskazanej w komunikacie, jeśli zaś renumeracja nie jest wskazana lub nie działa można awaryjnie zrobić zestawienie,  należy wówczas w sesji rysunkowej wykonać jakikolwiek rozkaz Wentyli i przerwać go, następnie skopiować poniższą linię i wkleić ją do linii komend AutoCADa:

 

(defun Czywadliwe#w (/ p#w) (setq p#w nil) p#w)

Po wklejeniu naciskamy <Enter>.

 

Od tego momentu powinno zrobić się zestawienie.

 

Będzie to działać w danej sesji rysunkowej, w danym rysunku,
uwaga: wtedy Zestawienie nie kontroluje poprawności numeracji i w zestawieniu znajdą się elementy o tych samych numerach, należy więc przejrzeć zestawienie i ewentualnie skorygować numerację (mogą zdarzyć się np. dwie pozycje Naw-33 itd.).

Program podczas renumeracji zgłasza, że kształtki mają niezerową współrzędną Z co uniemożliwia proces renumeracji.

Aby naprawić problem z niezerową współrzędną Z blokującą renumerację należy pobrać spakowany plik wklejając w przeglądarce internetowej następujący link:


https://tomicad.pl/dane/LispZ.zip


Po rozpakowaniu pobranego, otrzymujemy plik lispowy Lisp_Naprawia_Z.lsp , który należy wgrać komendą  _appload do CADa, do rysunku,  w którym wystąpił opisywany problem.


Teraz w linii komend CADa wpisujemy naprawZ i próbujemy renumeracji, jeśli brak poprawy:

wpisujemy naprawZatrybuty  i ponownie próbujemy renumeracji.


Te dwa kroki, z których pierwszy ściąga wszystkie kształtki na poziom zerowy i drugi ściągający atrybuty z numerem kształtki też na poziom 0, powinny przywrócić w rysunku możliwość renumeracji wszystkich instalacji a w konsekwencji przywrócić możliwość utworzenie zestawienia.

Uwaga: 

Jeśli w rysunku będziemy liczyć spadki ciśnień instalacji, może okazać się konieczne przerysowanie niektórych kształtek i kanałów czyli zrobienie im edycji bez zmian tylko z naciśnięciem OK. Wówczas odzyskują one punkty styku zagubione przy przemieszczaniu wzdłuż osi Z.

Jak wstawić zestawienie do Excela?

Należy wykonać zestawienie do pliku textowego. Następnie będąc w Excelu wybieramy "Otwórz", ustawiamy typ plików na "Pliki textowe" lub "Wszystkie pliki" i otwieramy nasz plik przesyłowy. W pojawiającym się okienku wybieramy jeszcze "Tab" (tabulator) jako separator, dzięki temu zachowany zostanie układ kolumn.

Czy można zdefiniowany element własny nagrać na dysk i użyć w innym rysunku?

Można. Najpierw tworzymy rozkazem nakładki "Element własny". Następnie z tak utworzonego elementu tworzymy kolejny blok (nadrzędny), któremu nadajemy dowolną nazwę. Blok taki nagrywamy na dysk komendą "_WBLOCK", pod nazwą łatwą do identyfikacji elementu własnego, ale uwaga: musi to być nazwa różniąca się choć jednym znakiem od nazwy bloku wykorzystanej przy definiowaniu elementu własnego, na początku. Tak utworzone bloki, umieszczone gdziekolwiek na dysku, wstawiamy do rysunków w miarę potrzeby przez "_INSERT". Po wstawieniu pamiętamy o rozbiciu "_EXPLODE" wstawionego bloku gdyż jest on blokiem pomocniczym, nadrzędnym wobec elementu własnego. Planujemy w kolejnych wersjach ułatwić powyższe operacje.

Czy można zrobić dwa rzuty elementu własnego, tak aby w zestawieniu wykazywane były jako ten sam element z liczbą sztuk 2, np. w przypadku gdy są w projekcie dwa wentylatory Wen-ACM, każdy w innym rzucie.

Każdy z rzutów definiujemy jako element własny. Powstaną w ten sposób dwa (albo więcej) elementy własne. Przy definiowaniu każdego z nich podajemy IDENTYCZNE dane opisowe, z wyjątkiem nazwy bloku. Nazwom bloków dodajemy różne końcówki "_11" "_12" "_13" itd. Nazwy bloków mogą wtedy wyglądać np. tak: "Wen-ACM_11" "Wen-ACM_12" "Wen-ACM_13" itd. Obiekty nakładki (bloki) z takimi końcówkami są traktowane jako rzuty tego samego obiektu i w zestawieniu zostaną wykazane pod jedną pozycją z odpowiednią liczbą sztuk.

Czy skrót "PL" w nazwie programu oznacza, że nie działa on w angielskiej wersji autoCADa?

- Nie, w angielskiej wersji oczywiście działa. Skrót "PL" oznacza, że komunikujemy się z nakładką po polsku, no i najważniejsze, że jest to program polski, powstały od podstaw w wyniku konsultacji z polskimi PROJEKTANTAMI WENTYLACJI.

W czasie instalacji umieściłem katalog WENTYLE001 na dysku D: , czy to może być powód, że nakładka nie działa?

- Tak, katalog WENTYLE001 powinien być na dysku C:\ , w katalogu głównym tego dysku, pełna ścieżka dostępu do plików tego katalogu wygląda więc tak: C:\WENTYLE001\

Często stosuję klawisz ‹ESC› i zostają mi na rysunku błekitne wskaźniki kierunku, jak je zlikwidować? Jak też zlikwidować czerwone podświetlenie obiektów przez program?

- Pozostałe błękitne wskaźniki kierunków, błękitne oznaczenia wlotów, kółka punktów itp. odznaczamy wybierając ikonę „dPA w Elemencie” i bez akcji wciskając ‹Enter›.
Czerwone oznaczenie elementów przez program likwidujemy wybierając wobec liczonych obiektów „Podświetl” i OK a wobec jeszcze nieliczonych „Edycja#8221; bez wprowadzania zmian a tylko z nacisnieciem samego OK.

Czasem wyłączają mi się punkty przyciągania OSNAP, czy powodem może być nakładka?

- Może się to zdarzyć, kiedy cofając komendy w AutoCADzie (Undo) cofniemy komendę nakładki, poza tym nie powinno wystąpić. Jeśli jednak wystąpi i możecie Państwo stwierdzić, w jakich okolicznościach, to prosimy o informację.

Według jakich danych są liczone spadki ciśnień w programie?

- Dla kanałów i złaczek o przekroju okrągłym źródłem danych jest profesjonalny katalog techniczny producenta "ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.".
Dla kanałów prostokątnych korzystano z różnych źródeł, dla różnych złączek. Lista tych źródeł znajduje się w programie, pod przyciskiem "Informacje" / "Literatura źródłowa". 

Program policzył spadki ciśnień w instalacji a potem po zapisaniu rysunku i otworzeniu go nie chce liczyć...

W programie Wentyle 6.2 pobranym od 4.06.2013r. włącznie wprowadziliśmy usprawnienie eliminujące podobne błędy programu i/lub formatu DWG.

 

Jeśliby jednak przy użytkowaniu tej wersji występowały nadal opisane problemy, można dodatkowo "znieczulić"/naprawić procedurę. Aby to zrobić, po wydaniu jakiegokolwiek rozkazu Wentyli i przerwaniu go, wpisujemy w linii komend polecenie Podajzaokraglenie <Enter> i następnie podajemy liczbę od 0 do 5, im mniejsza tym bardziej nieczuła procedura i może policzyć nawet średniodokładnie narysowaną instalację akceptując styk tam gdzie o nim zapomniano.

 

Ale uwaga, trzeba tą wartość podawać ostrożnie, np. jak rysowamiśmy instalację z jednostką [metr] to podanietutaj wartości 2 (dwa miejsca po przecinku) oznacza wykrywanie współrzędnych punktów z dokładnością 1cm, tak więc właściwie nie powinno się dla metra dawać tutaj mniej niż 2. Reasumując aby znieczulić procedurę obliczeniową, dla jednostki rysowania instalacji równej:

>metr  możemy dawać zwykle: 3, extremalnie: 2

>centymetr  możemy dawać zwykle: 1, extremalnie: 0

>milimetr  możemy dawać zwykle: 0.

 

Ustawiona w ten sposób wartość zaokrąglenia przestaje działać w momencie zamknięcia rysunku i trzeba ją po otworzeniu rysunku powtarzać.Jeśli nadal problemy nie znikną, proszę przejrzeć połączenia elementów, gdyż opisane usprawnienie nie zwalnia z konieczności dbania o dokładne połaczenie elementów instalacji przy włączonym przyciąganiu lub tradycyjnie zastosować liczenie fragmentami instalacji dla wykrycia miejsca błędu.
 

  • Alnor systemy wentylacji
  • flaktwoods
  • frapol.com.pl
  • Chemotech
  • ZwCAD
  • URSA AIR
  • Chemowent

Płatna wersja
Wentyle PLUS 6.2
SKLEP TUTAJ:

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

2023-05-24

Zaktualizowaliśmy podstawowe kształtki z biblioteki okrągłych ALNOR aktualne są parametry i symbole kanałów SPR, kolan, trójników, redukcji i przepustnic.

newsfoto
2023-01-26

Poprawiliśmy w Wentylach działanie opcji zmiany koloru opisów przekrojów kanału. Dodaliśmy też do bazy ALNOR: FOAM-System - kanały i kształtki preizolowane kauczukiem.

czytaj więcej

INFORMACJA O NOWOŚCIACH E-MAILEM

Uzyskasz najszybciej informacje o najnowszych wersjach programu wpisując tu swój adres e-mail:

imię:
e-mail:
 
PL | EN | RU