PL | EN | RU
6.2

Program podczas renumeracji zgłasza, że kształtki mają niezerową współrzędną Z co uniemożliwia proces renumeracji.

Aby naprawić problem z niezerową współrzędną Z blokującą renumerację należy pobrać spakowany plik wklejając w przeglądarce internetowej następujący link:


http://www.tomicad.pl/dane/LispZ.zip


Po rozpakowaniu pobranego, otrzymujemy plik lispowy Lisp_Naprawia_Z.lsp , który należy wgrać komendą  _appload do CADa, do rysunku,  w którym wystąpił opisywany problem.


Teraz w linii komend CADa wpisujemy naprawZ i próbujemy renumeracji, jeśli brak poprawy:

wpisujemy naprawZatrybuty  i ponownie próbujemy renumeracji.


Te dwa kroki, z których pierwszy ściąga wszystkie kształtki na poziom zerowy i drugi ściągający atrybuty z numerem kształtki też na poziom 0, powinny przywrócić w rysunku możliwość renumeracji wszystkich instalacji a w konsekwencji przywrócić możliwość utworzenie zestawienia.

Uwaga: 

Jeśli w rysunku będziemy liczyć spadki ciśnień instalacji, może okazać się konieczne przerysowanie niektórych kształtek i kanałów czyli zrobienie im edycji bez zmian tylko z naciśnięciem OK. Wówczas odzyskują one punkty styku zagubione przy przemieszczaniu wzdłuż osi Z.

Program zgłasza obiekty o tym samym numerze i różnych danych. Czy można zrobić wówczas zestawienie?

Można awaryjnie,  należy wówczas w sesji rysunkowej wykonać jakikolwiek rozkaz Wentyli i przerwać go, następnie skopiować poniższą linię i wkleić ją do linii komend AutoCADa:

 

(defun Czywadliwe#w (/ p#w) (setq p#w nil) p#w)

Po wklejeniu naciskamy <Enter>.

 

Od tego momentu powinno zrobić się zestawienie.

 

Będzie to działać w danej sesji rysunkowej, w danym rysunku,
uwaga: wtedy Zestawienie nie kontroluje poprawności numeracji i w zestawieniu znajdą się elementy o tych samych numerach, należy więc przejrzeć zestawienie i ewentualnie skorygować numerację (mogą zdarzyć się np. dwie pozycje Naw-33 itd.).

Jak wstawić zestawienie do Excela?

Należy wykonać zestawienie do pliku textowego. Następnie będąc w Excelu wybieramy "Otwórz", ustawiamy typ plików na "Pliki textowe" lub "Wszystkie pliki" i otwieramy nasz plik przesyłowy. W pojawiającym się okienku wybieramy jeszcze "Tab" (tabulator) jako separator, dzięki temu zachowany zostanie układ kolumn.

Dlaczego spadek ciśnienia na kratce, obliczony przez program, czasem wynosi 0.0Pa?

Najprawdopodobniej, przekroczony został wykres danych obliczeniowych kratki. Kratka RGS ma w katalogu producenta stosunkowo mały zakres prędkości liniowych na kratce i w kanale, dla których dostępne są dane o spadkach ciśnień. Są to: prędkość w kanale od 2 do 9m/s, prędkość na kratce dla 100% otwarcia przepustnicy od 1 do 5m/s oraz prędkość na kratce dla 50% otwarcia przepustnicy od 0.7 do 3m/s.

Jak połączyć na odległość dwie części instalacji, przy użyciu kolana 30st. Kolano takie w przeciwieństwie do kolana 90st., nie ma rzutu mogącego służyć do połączenia na odległość.

Należy stworzyć element własny (odpowiedni rzut kolana 30st.) i ponieważ punkty elementowi własnemu można podawać w dowolnych miejscach, podać je tak, żeby łączyły dwie oddalone od siebie części instalacji.

Czy można zdefiniowany element własny nagrać na dysk i użyć w innym rysunku?

Można. Najpierw tworzymy rozkazem nakładki "Element własny". Następnie z tak utworzonego elementu tworzymy kolejny blok (nadrzędny), któremu nadajemy dowolną nazwę. Blok taki nagrywamy na dysk komendą "_WBLOCK", pod nazwą łatwą do identyfikacji elementu własnego, ale uwaga: musi to być nazwa różniąca się choć jednym znakiem od nazwy bloku wykorzystanej przy definiowaniu elementu własnego, na początku. Tak utworzone bloki, umieszczone gdziekolwiek na dysku, wstawiamy do rysunków w miarę potrzeby przez "_INSERT". Po wstawieniu pamiętamy o rozbiciu "_EXPLODE" wstawionego bloku gdyż jest on blokiem pomocniczym, nadrzędnym wobec elementu własnego. Planujemy w kolejnych wersjach ułatwić powyższe operacje.

Czy można zrobić dwa rzuty elementu własnego, tak aby w zestawieniu wykazywane były jako ten sam element z liczbą sztuk 2, np. w przypadku gdy są w projekcie dwa wentylatory Wen-ACM, każdy w innym rzucie.

Każdy z rzutów definiujemy jako element własny. Powstaną w ten sposób dwa (albo więcej) elementy własne. Przy definiowaniu każdego z nich podajemy IDENTYCZNE dane opisowe, z wyjątkiem nazwy bloku. Nazwom bloków dodajemy różne końcówki "_11" "_12" "_13" itd. Nazwy bloków mogą wtedy wyglądać np. tak: "Wen-ACM_11" "Wen-ACM_12" "Wen-ACM_13" itd. Obiekty nakładki (bloki) z takimi końcówkami są traktowane jako rzuty tego samego obiektu i w zestawieniu zostaną wykazane pod jedną pozycją z odpowiednią liczbą sztuk.

Czy skrót "PL" w nazwie programu oznacza, że nie działa on w angielskiej wersji autoCADa?

- Nie, w angielskiej wersji oczywiście działa. Skrót "PL" oznacza, że komunikujemy się z nakładką po polsku, no i najważniejsze, że jest to program polski, powstały od podstaw w wyniku konsultacji z polskimi PROJEKTANTAMI WENTYLACJI.

W czasie instalacji umieściłem katalog WENTYLE001 na dysku D: , czy to może być powód, że nakładka nie działa?

- Tak, katalog WENTYLE001 powinien być na dysku C:\ , w katalogu głównym tego dysku, pełna ścieżka dostępu do plików tego katalogu wygląda więc tak: C:\WENTYLE001\

Często stosuję klawisz ‹ESC› i zostają mi na rysunku błekitne wskaźniki kierunku, jak je zlikwidować? Jak też zlikwidować czerwone podświetlenie obiektów przez program?

- Pozostałe błękitne wskaźniki kierunków, błękitne oznaczenia wlotów, kółka punktów itp. odznaczamy wybierając ikonę „dPA w Elemencie” i bez akcji wciskając ‹Enter›.
Czerwone oznaczenie elementów przez program likwidujemy wybierając wobec liczonych obiektów „Podświetl” i OK a wobec jeszcze nieliczonych „Edycja#8221; bez wprowadzania zmian a tylko z nacisnieciem samego OK.

Czasem wyłączają mi się punkty przyciągania OSNAP, czy powodem może być nakładka?

- Może się to zdarzyć, kiedy cofając komendy w AutoCADzie (Undo) cofniemy komendę nakładki, poza tym nie powinno wystąpić. Jeśli jednak wystąpi i możecie Państwo stwierdzić, w jakich okolicznościach, to prosimy o informację.

Według jakich danych są liczone spadki ciśnień w programie?

- Dla kanałów i złaczek o przekroju okrągłym źródłem danych jest profesjonalny katalog techniczny producenta "ALNOR Systemy Wentylacji Sp. z o.o.".
Dla kanałów prostokątnych korzystano z różnych źródeł, dla różnych złączek. Lista tych źródeł znajduje się w programie, pod przyciskiem "Informacje" / "Literatura źródłowa". 

Program policzył spadki ciśnień w instalacji a potem po zapisaniu rysunku i otworzeniu go nie chce liczyć...

W programie Wentyle 6.2 pobranym od 4.06.2013r. włącznie wprowadziliśmy usprawnienie eliminujące podobne błędy programu i/lub formatu DWG.

 

Jeśliby jednak przy użytkowaniu tej wersji występowały nadal opisane problemy, można dodatkowo "znieczulić"/naprawić procedurę. Aby to zrobić, po wydaniu jakiegokolwiek rozkazu Wentyli i przerwaniu go, wpisujemy w linii komend polecenie Podajzaokraglenie <Enter> i następnie podajemy liczbę od 0 do 5, im mniejsza tym bardziej nieczuła procedura i może policzyć nawet średniodokładnie narysowaną instalację akceptując styk tam gdzie o nim zapomniano.

 

Ale uwaga, trzeba tą wartość podawać ostrożnie, np. jak rysowamiśmy instalację z jednostką [metr] to podanietutaj wartości 2 (dwa miejsca po przecinku) oznacza wykrywanie współrzędnych punktów z dokładnością 1cm, tak więc właściwie nie powinno się dla metra dawać tutaj mniej niż 2. Reasumując aby znieczulić procedurę obliczeniową, dla jednostki rysowania instalacji równej:

>metr  możemy dawać zwykle: 3, extremalnie: 2

>centymetr  możemy dawać zwykle: 1, extremalnie: 0

>milimetr  możemy dawać zwykle: 0.

 

Ustawiona w ten sposób wartość zaokrąglenia przestaje działać w momencie zamknięcia rysunku i trzeba ją po otworzeniu rysunku powtarzać.Jeśli nadal problemy nie znikną, proszę przejrzeć połączenia elementów, gdyż opisane usprawnienie nie zwalnia z konieczności dbania o dokładne połaczenie elementów instalacji przy włączonym przyciąganiu lub tradycyjnie zastosować liczenie fragmentami instalacji dla wykrycia miejsca błędu.
 

  • Alnor systemy wentylacji
  • flaktwoods
  • venture ind.
  • Chemotech
  • URSA AIR
  • Chemowent
  • Systemy wentylacyjne BH-Res Rzeszów

Płatna wersja
Wentyle PLUS 6.2
SKLEP TUTAJ:

czytaj dalej

AKTUALNOŚCI

newsfoto
2018-05-24

Do programu WENTYLE 6.2 dodaliśmy nową bibliotekę zawierającą rozdzielacze, system kanałów i skrzynek rozprężnych marki PE-FLEX. Biblioteka posłuży do projektowania instalacji wentylacyjnych z odzyskiem w domkach jednorodzinnych.

newsfoto
2017-12-20

Od dziś nowa biblioteka RDJ Klima w programie WENTYLE 6.2 z najlepszymi życzeniami Wesołych i Spokojnych Świąt.

czytaj więcej

INFORMACJA O NOWOŚCIACH E-MAILEM

Uzyskasz najszybciej informacje o najnowszych wersjach programu wpisując tu swój adres e-mail:

imię:
e-mail:
 
PL | EN | RU